hrvatsko

geografsko društvo

zadar

O društvu

      Hrvatsko geografsko društvo u Zadru, utemeljeno je pod imenom Geografsko društvo Zadar 1989. godine u Zadru kao dio tadašnjeg Saveza geografskih društava Hrvatske (1982. – 1992. sa središnjicom u Zagrebu). Godine 2009. obilježilo je 20 godina postojanja i djelovanja udruge što je popraćeno izdavanjem zajedničke monografije Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru (D. Magaš: Petnaest godina Odjela za geografiju i dvadeset godina Hrvatskoga geografskog društva u Zadru).

 

Zbog ratnih prilika započelo je s radom tek 1995. godine kao dio Hrvatskog geografskog društva sa središtem u Zagrebu i to pod izmijenjenim imenom Hrvatsko geografsko društvo – ogranak Zadar (a zatim Hrvatsko geografsko društvo Zadar), potaknuto posebice aktivnostima na novoosnovanom Odsjeku za geografiju/zemljopis tadašnjega Filozofskog fakulteta. Prvi predsjednik udruge bio je Zdenko Matešić (1989.-1995.), prof., a od obnoviteljske skupštine 8. ožujka 1995. tu dužnost obnašao je prof. dr. sc. Damir Magaš (do 2011.).

 

(P)ostani član

Ako imate pitanje ili želite postati naš član, slobodno nam se obratite.

      Zadarski ogranak, kao samostalna pravna osoba, tako se pridružio djelovanju ogranaka u Splitu, Rijeci, Varaždinu, Bjelovaru-Koprivnici, Osijeku, Puli i Sisku te središnjici u Zagrebu, koja gaji tradicije Hrvatskoga geografskog društva osnovanog u Zagrebu 1897. godine. Godine 1992., poslije osamostaljenja Hrvatske, Hrvatsko geografsko društvo primljeno je u Međunarodnu geografsku zajednicu. Osnovna svrha geografskih udruga u Hrvatskoj jest promicanje zemljopisa (geografije) kao nastavnog predmeta, struke i znanosti u svim segmentima, uz poticanje domoljublja i napretka čitavog čovječanstva.

 

 Od akademske godine 1995./1996. predstavnici Udruge redovito sudjeluju na godišnjim skupštinama središnjice HGD-a na razini zemlje u Zagrebu, podnose izvješća o radu (objavljuju se sažeto u Hrvatskom geografskom glasniku) i predstavljaju rad Udruge. Također, počevši od prvog broja izlaženja časopisa Geoadria, objavljuje se u njemu redovito godišnje prikaz rada i djelovanja HGD-a Zadar.

Nagrada Federic Grisogono

Hrvatsko geografsko društvo Zadar u suradnji s Odjelom za geografiju Sveučilišta u Zadru dodjeljuje godišnju nagradu Federik Grisogono u tri kategorije: 

  • za dostignuća u hrvatskoj geografskoj znanosti
  • za rad s učenicima u osnovnim i srednjim školama 
  • za najbolje postignute uspjehe tijekom studija na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru.

Nagrada nosi ime po Federiku Bartolačiću Grisogonu, zadarskom znanstveniku i polihistoru iz 15. i 16. stoljeća, koji se, između ostalog, bavio problemima plime i oseke te astronomijom.

Dobitnici nagrade Federik Grisogono

Kategorije nagrade

Aktivnosti

Vodstvo udruge

Jadranka Brkić-Vejmelka

Predsjednica

Ana Pejdo

Tajnica

Josipa Zanki

Potpredsjednica

Mislav Stjepan Čagalj

Blagajnik

Nadzorni odbor udruge

Vera Graovac Matassi

Predsjednica

Marica Mamut

Članica odbora

Zrinka Klarin

Članica odbora

Upravni odbor udruge

Jadranka Brkić-Vejmelka

Damir Magaš

Stjepan Gverić

Josipa Zanki

Lena Mirošević

Statut društva

Scroll to Top